Legyen kuponod :)

Általános Szerződési Feltételek

Szerződés tárgya

Jelen szerződés a szerződő felek a www.hotel2kupon.hu webáruházban történő vásárláshoz kapcsolódó jogait és kötelességeit rögzíti.

Szerződő felek

Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás az Igor Corner Internet Kft. (9730 Kőszeg, Táncsics Mihály utca 13.; Cg.:18-09-113299; továbbiakban: Tulajdonos vagy Üzemeltető), mint a www.hotel2kupon.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: a Szolgáltatás) tulajdonosa és üzemeltetője és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Vásárló) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége.

A szerződés létrejötte

A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szerződés ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Vásárlók általi használata a jelen Szerződés elfogadásának minősül. A Vásárlók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik. A Szerződés legfrissebb változata a Szolgáltatás láblécében elhelyezett Általános Szerződési Feltételek linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szerződés külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Vásárló felelőssége, hogy a Szerződés változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A szerződés nyelve

Magyar.

A Szolgáltatás részletes leírása, igénybevétel feltételei, menete

A www.hotel2kupon.huolyan webáruház, amelyen az Üzemeltető különböző hotel kuponokat kínál szerződött partnerei megbízása alapján. A hotel kuponok (továbbiakban: Termék) egy adott készletmennyiség erejéig jelennek meg az oldalon, időkorláttal nélkül a készlet elfogyásáig vagy időkorláttal amíg az időkorlát le nem jár vagy a készlet el nem fogy. A honlap ezen termékeket részletes leírással mutatja be. Lehetőség van a készlet erejéig történő vásárlásra különböző szállítási és fizetési mód kiválasztása mellett.

A weboldalon használt fogalmak, ill. azok definíciói

- Termék - hazai és külföldi szálláshelyek kínálatában szereplő, meghatározott éjszakára és főre szóló utazási ajánlat, amelyben definiálva vannak a szolgáltatások, amelyek igénybe vehetők a Vásárlók által
- Kupon ár - A Termék bruttó végfelhasználói ára, amelyet a Vásárló köteles megfizetni a vásárlás után.
Készlet - Az adott Termékből adott pillanatban rendelkezésre álló mennyiség.
- Hotel kupon listaár - A Termék adott szálláshely listaáraiból összeállított bruttó piaci ára.
Nap/éjszaka - A szállás, ill. utazás elkezdésétől a befejezéséig eltelt napok száma, illetve eltöltött éjszaka. (a napok száma nem x db nap x 24 órát jelent)

A vásárlás menete

A weboldalon történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen szerződés rá vonatkozó kitételeit, tisztában van a rendelés menetével.

A Termék kiválasztása

A Termék kiválasztásához nem szükséges érvényes regisztrációval rendelkeznie. A Termék adatlapján megtalál minden információt a szálláshelyről, a kupon tartalmát, a lehetséges választható extra tételeket. Ugyanígy megtalálhatóak a hotel kupon adatlapján a felhasználási és fizetési feltételek is. A Megveszem gombra kattintva eljut az adatok megadásához.

Mennyiség, extra tételek, személyes és számlázási adatok megadása

Itt történik meg a vásárláshoz szükséges adatok megadása. A személyes és a szállítási adatok megadása kötelező, a számlázási adatok megadása csak abban az esetben kötelező, ha eltér a szállítási adatoktól. Külföldre szóló szállítást, rendelést nem áll módunkban felvenni és elfogadni.

A kupon árát a Vásárló közvetlenül a Partner szálláshely bankszámla számára fizeti be, számlát a Partner szálláshely állít ki. Pénzmozgás a Vásárló és az Üzemeltető között nem történik.

Utalvány fizetési és átvételi módjának kiválasztása

Az alábbi fizetési és átvételi módok közül választhat, melyekről részletes információt a mód mögötti információs gomb aktiválásával kaphat:

Fizetés banki átutalással (általában 3 napon belül, de ez Termékenként eltérő lehet. Ez minden Terméknél külön megjelölésre kerül ha eltér)
Átvétel online, e-mailben

Ezután, a "Tovább - adatok ellenőrzése" gomb megnyomása után még egyszer áttekintheti a Vásárlás részleteit. Az adatlapon összefoglalva láthatja az adatokat, melyeken az adatok módosítása gombra kattintva még változtathat. Amennyiben az adatok a valóságnak megfelelnek a "Rendben, megveszem a kupont" gombra kattintva véglegesítheti vásárlását és az befejezettnek tekinthető és ezután a megadott email címére kap részletes tájékoztatást a vásárlásról és további teendőkről.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a szállítási adatokat tartalmazó mezőket maradéktalanul kitölti. Amennyiben valamelyik mező hibás vagy nem elégséges, erről az oldalon tájékoztatást kap a vásárló.

A hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a hotel2kupon.hu felelősséget nem vállal.

Vásárló vállalja, hogy az általa megrendelt/megvásárolt terméket, szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módnak megfelelően. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a küldemény kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg, megtéríti az ebből eredő többletköltségeket az Üzemeltető számára. A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Elállás

A vásárló a 17/1999. (II. 5.) a távollévők között kötött szerződésekről szóló kormány rendelet 4-es paragrafusa alapján a szerződéskötéstől számított 14 azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Szerződéskötésnek az oldalunk vásárlási feltételek elfogadása után a rendelésről szóló írásbeli (e-mail) visszaigazolás megküldése számít.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás esetén az utalvány szolgáltatója köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot ha a Termékben foglalt szolgáltatás igénybevételét az elállási határidő előtt megkezdte.

Szavatosság, jótállás, garancia

Az Üzemeltető a Termékeket a szálláshelyekkel kötött megbízási szerződés alapján kínálja értékesítésre a Vásárlók számára.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a megbízási szerződés megkötésekor meggyőződött arról, hogy az adott szálláshely rendelkezik a szükséges engedélyekkel a Termék szolgáltatásához.

A szálláshelyekkel kötött megbízási szerződés részét képezi a Termékekre vonatkozó beválthatósági garancia, melynek lényege, hogy az eladott csomagajánlatokat az adott szálláshely köteles beváltani, ellenkező esetben a vásárlás összegéig köteles kártéríteni a Vásárlókat.

Vásárló tudomással bír arról, hogy az adott jogügylet a Vásárló és a Szálláshely között jön létre, mivel az Üzemeltető csak közvetítőként jár el, és mint megbízott csak az ügy gondos ellátása a feladata. Abban a nem várt esetben, ha bármely oknál fogva a szálláshely nem teljesítené az értékesített csomagban vállalt kötelezettségét, azért a teljes anyagi felelősség a szálláshelyet terheli a Vásárlóval szemben.

Jognyilatkozat

A Szolgáltatással kapcsolatban megjelenő anyagok, adatok az Üzemeltető tulajdonát képezik, adatbázisának részei, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. trv. 1. § (2) c) pontja, 58. § – 59.§, 60/A. §, 61.§-62.§, 84/A. § szakaszai alapján törvényi védelem alá tartoznak. Ezen anyagok más internetes oldalakon illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása szintén a szerzői jogi törvénybe ütközik. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A honlapon megjelenő anyagokat az Üzemeltető engedélye nélkül tilos átdolgozni, bármilyen eljárással többszörözni, terjeszteni illetve egyéb módon a nyilvánosság felé közvetíteni. Az adatbázis, a számítógépprogram, az adatok másolása és felhasználása csak és kizárólag az Üzemeltetővel felhasználói szerződés alapján lehetséges.

Az Üzemeltető a Vásárlók adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, 3.§ - 18.§ szakaszai alapján bizalmasan kezeli, beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja ki. A Vásárló hozzájárul továbbá, hogy a szállítással, számlázással kapcsolatos adatait egy-egy Termék megvásárlása után az Üzemeltető a vele kapcsolatban álló szálláshely számára a számlázás és szállítás lebonyolításának céljára átadja.

Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat menüpont tartalmazza.

A jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind az Üzemeltető, mind a Vásárló rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Üzemeltető ezen felül bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén.

Az Üzemeltető a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Vásárló minden adatát a rendszerből.

Az Üzemeltető és a Vásárló között a jelen Szerződés alapján létrejött Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

- A Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Vásárló kéri regisztrációjának törlését, vagy a Vásárlót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
- Ha a Vásárló 24 hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a Szolgáltatásba, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a Vásárló regisztrációját, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt;
- A Vásárló halálával;
- A Szolgáltatás megszűnésével;

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Vásárlók és az Üzemeltető alávetik magukat a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.